Historia

Stadsdelen hette ursprungligen Svinmyran. Hade Stockholms namnberedning fått sin vilja igenom hade Stureby hetat Tussmötet, ett namn som kan antyda att varg funnits på trakten.  Nu har istället Sten Sture den yngre lånat namn åt stadsdelen. Vid Brännkyrka i närheten slog han danskarna och kung Kristian II år 1518.

Fram till 1930 var området obebyggt sånär som på några äldre gårdar. Då öppnades en spårvagnslinje mellan Södermalm och Örby med station i Svedmyra och runt den började då småstugor att byggas med självbyggeri. Under slutet av 1940-talet började flerbostadshus att byggas och 1951 kom tunnelbanan till Svedmyra.